همکاری به‌صورت B2B ارائه انواع راهکارها تولید محتوای تخصصی

حوزه‌های کاری

فعالیت‌های شرکت

کنترل و مانیتورینگ صنعتی

کنترل و مانیتورینگ صنعتی

تولید سخت‌افزار و نرم‌افزارهای سفارشی

تولید سخت‌افزار و نرم‌افزارهای سفارشی

یکپارچه‌سازی سیستم‌های حفاظت الکترونیک (PSIM)

یکپارچه‌سازی سیستم‌های حفاظت الکترونیک (PSIM)

Industrial IoT

Industrial IoT

مدیریت مصرف انرژی (EMS)

مدیریت مصرف انرژی (EMS)

کنترل و مانیتورینگ مرکز داده (DCIM)

کنترل و مانیتورینگ مرکز داده (DCIM)