برنا طراج الکتریک با برند فراسام فعال در حوزه کنترل و مانیتورینگ، اینترنت اشیا یا IOT و الکترونیک و نرم افزار و IT